Co doktorant wiedzieć powinien

STYPENDIA

W roku akademickim 2014/2015 doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium dla najlepszych doktorantów;
  3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  4. zapomogi

 Szczegóły na stronie Biura Nauki SGGW:

 

Z dniem 1 października 2014 r. wchodzi w życie nowy Regulamin przyznawania i wpłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów SGGW

 Szczegóły na stronie Biura Nauki SGGW:

http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie/stypendium-projakosciowe

 

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Od dnia 1 lipca br. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

 Szczegóły na stronie Biura Nauki SGGW:

http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie/stypendium-ministra

 

 

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, UCHWAŁY I REGULAMINY DOTYCZĄCE STUDIÓW DOKTORANCKICH

http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie/przepisy-prawne

 

 

INNE DOKUMENTY