Skład Rady kadencja 2015/2016

Zarząd

 

Wioleta Sobczak - Przewodnicząca

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 

Kasprzak Robert – Wiceprzewodniczący

Wydział Nauk o Zwierzętach


 


Piotr Pietrzak - Wiceprzewodniczący

Wydział Nauk Ekonomicznych


Jacek Gembicki - Skarbnik

Wydział Inżynierii Produkcji


 

 


Monika Roman - Sekretarz

Wydział Nauk Ekonomicznych 

 

 

Członkowie

 

Olga Andrzejczak

Wydział Rolnictwa i Biologii


Joanna Banasiewicz

Wydział Rolnictwa i Biologii

Agata Cisek

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Łukasz Kiraga

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Luiza Tylec

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Monika Kossowska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Karolina Nowakowska

Wydział Ogrodnictwa ,Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Patrycja Florczuk

Wydział Nauk o Zwierzętach

Justyna Kadzińska

Wydział Nauk o Żywności


 

 

 

Agnieszka Kurcz

Wydział Nauk o Żywności

Wojciech Kędziora

Wydział Leśny


Katarzyna Kanclerska

Wydział Leśny

Anna Onopiuk

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 

 

Arkadiusz Szpicer

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji


 

Patryk Król

Wydział Technologii Drewna


Jan Szadkowski

Wydział Technologii Drewna

Piotr Skowroński

Wydział Inżynierii Produkcji